Yritysneuvonta

Aloitteleva yrittäjä on monenlaisten kysymysten edessä. Hänen tulee selvittää yritykselleen sopivia rahoitusvaihtoehtoja, luoda kontakteja mahdollisiin yhteistyötahoihin, verkostoitua, miettiä yrityksensä markkinointia, pohtia työntekijöiden palkkaamiseen liittyviä asioita, pohtia vakuutuksiin liittyviä asioita sekä ottaa selvää yritystoimintaan liittyvästä lainsäädännöstä – monen muun asian lisäksi ja lomassa. Tästä syystä voikin olla hyvä idea osallistua yritysneuvontaan, erityisesti, jos olet aloittamassa yritystoimintaa ensimmäistä kertaa elämässäsi.
Työvoimatoimistot tarjoavat yritysneuvontaa, johon osallistuminen on suositeltavaa. Neuvonta on maksutonta, mutta erittäin asiantuntevaa ja sen kautta on mahdollista saada monia hyviä ideoita omaa yritystoimintaa silmällä pitäen.
Yritysneuvonnan aikana käydään tavallisesti läpi yrityksen toiminnan suunnitteluun liittyviä asioita. Esimerkiksi yrityksen rahoitussuunnitelma käydään läpi yhdessä yritysneuvojan kanssa. Tämä auttaa suunnattomasti yritystoiminnan aloittamisesta haaveilevaa henkilöä hahmottamaan yrityksen rahoittamiseen liittyviä kuvioita sekä erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

SWOT-analyysi on usein yritysneuvonnassa käytetty analyysi, jonka avulla arvioidaan tulevan yrityksen mahdollisia vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. Analyysi auttaa uutta yrittäjää esimerkiksi hahmottamaan, millaisia kilpailijoita tulevalla yrityksellä on ja millaisia valttikortteja sillä on taskussaan. SWOT-analyysin merkittävyyttä ei kannatakaan aliarvioida eikä olekaan mikään ihme, että SWOT-analyysi on yleisesti käytetty yritystoiminnan apuväline.

Yritysneuvonnan aikana käydään läpi suunnitelmien realistisuutta ja pohditaan esimerkiksi tulevan yrityksen markkinointia – mitä kanavia markkinoinnissa käytetään ja kuinka paljon yrityksen markkinointi näiden kanavien kautta maksaa. Neuvonnan aikana voidaan pohtia myös yrityksen mahdollisuuksia saada starttirahaa.

On aika upeaa, että maassamme kaikilla on mahdollisuus osallistua maksuttomaan ja asiantuntevaan yritysneuvontaan ja tämä onkin mahdollisuus, jota ei kannata jättää käyttämättä, jos yritystoiminta kiinnostaa sinua. Neuvontaa on tarjolla ympäri Suomen ja keksittyäsi mielestäsi hyvältä tuntuvan yritysidean, kannattaa siitä keskustella asiantuntijan kanssa. Näin voit kehittää liikeideaasi asiantuntevassa opastuksessa ja voit myös tehdä alustavia markkinatutkimuksia sekä laskelmia yritysideasi mahdollisesta kannattavuudesta. Yritysneuvonnan aikana voidaan myös kartoittaa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja sekä niiden saatavuutta. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen sekä yrityspäätöksessä tukeminen ovat yritysneuvonnan keskeistä antia. Yritysneuvontaa on Suomessa tarjolla sekä suomen- että ruotsinkielellä ja joissakin kaupungeissa myöskin englanninkielellä sekä joillakin muillakin kielillä.

Starttiraha

Yrityksellä on joissakin tapauksissa mahdollisuus saada starttirahaa yrityksen alkuvaiheessa. Starttirahan tavoitteena on turvata aloittelevan yrittäjän talous siinä vaiheessa, kun hän on vasta aloittelemassa toimintaansa. Starttirahan hakeminen voikin olla tärkeä askel, jotta yritystoiminnan aloittamisesta haaveileva henkilö uskaltaa ryhtyä yrittäjäksi.

Starttirahan saamiseksi on yleensä käytävä läpi työvoimatoimiston tarjoama yritysneuvonta, jonka jälkeen yritysneuvoja joko puoltaa tai kieltää starttirahahakemusta. Kaikki aloittelevat yrittäjät eivät suinkaan starttirahaa saa, eikä sen saaminen ole siis automaattista.

Starttirahan lisäksi kannattaa selvittää, onko tulevalla yrityksellä mahdollisuuksia saada esimerkiksi palkkatukea mahdollisten työntekijöiden palkkaamista varten. Palkkatuen saaminen voi auttaa huomattavasti työntekijöiden palkkaamisesta aiheutuvien kulujen maksamisessa, minkä vuoksi palkkatukivaihtoehdot kannattaakin selvittää perin juurin.

Yrittäjän kannattaa myös selvittää, olisiko omaan yritystoimintaan mahdollista saada myös muun kaltaista tukea. Erilaisia tukimuotoja on kyllä tarjolla, mutta aina ei ole aivan yksinkertaista löytää omaan yritystoimintaan ja elämäntilanteeseen sopivia vaihtoehtoja.

Kurssit

Tarjolla on myös monia erilaisia yrittäjyyskursseja, jollaiselle osallistuminen voi olla erinomainen idea pohtiessasi oman yrityksen perustamista. Kursseja on tarjolla erilaisten tahojen järjestäminä. Kurssien lisäksi tarjolla on erilaisia infotilaisuuksia, jotka tarjoavat runsaasti tietoa henkilölle, joka aikoo perustaa oman yrityksen. Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman tekeminen, yritystoiminnan aloittaminen, kirjanpitoon liittyvät asiat, yritysverotukseen liittyvät kysymykset, lainsäädäntöön liittyvät kysymykset, markkinointiin liittyvät haasteet, myyntiin liittyvät aiheet sekä yrityksen asiakaspalveluun liittyvät moninaiset kysymykset voivat olla aihealueita, joita käsitellään yrittäjille suunnatuilla kursseilla sekä infotilaisuuksissa. Nämä kysymykset eivät ole välttämättä kovin yksinkertaisia, minkä vuoksi onkin hyvä keskustella niistä asiantuntijoiden sekä muiden yrityksen perustamisesta haaveilevien henkilöiden kanssa.