Yhteenveto

Näillä sivuilla on tarkasteltu yrittäjyyttä ja sen tukemista monelta eri kantilta. Nyt on aika tehdä pieni yhteenveto siitä, mikä on yrittäjyyden nykytila Suomessa ja miten yrittäjyyttä voitaisiin tukea nykyistä paremmin.
Voidaan varmastikin sanoa, että yrittäjyys voi olla erinomainen ja mielekäs tapa työllistää itsensä, mutta se voi myös osoittautua tuskalliseksi puurtamiseksi, joka vie lähes kaiken yrittäjän ajan, muttei tarjoa hänelle edes kunnollista elantoa. Tästä syystä onkin tärkeää suunnitella yritystoiminnan aloittaminen kunnolla ennen toiminnan aloittamista. Yrittäjyys voi olla mielekäs elämäntapa ja toisinaan jopa omasta harrastuksesta voi tulla oman yritystoiminnan pohja.

Suomessa onneksi meistä jokaisella on mahdollisuus saada halutessaan ammattimaista yritysneuvontaa maksutta. Tämä hieno mahdollisuus kannattaa hyödyntää, jos sellaiselle tuntuu olevan tarvetta. Yritysneuvonnassa, yrittäjyyteen liittyvillä kursseilla tai yrittäjyyteen liittyvissä infotilaisuuksissa voi yrittäjäksi aikova tai yrittäjyyteen liittyvien ongelmien kanssa painiva yrittäjä saada runsaasti vinkkejä ja neuvontaa. Toisinaan myös toisten samassa elämäntilanteessa olevien yrittäjien kanssa puhuminen voi auttaa avaamaan omassa yritystoiminnassa olevia solmuja tai välttämään toiminnassa esiintyviä pullonkauloja.

Suomessa on upea mahdollisuus saada myös aloittelevalle yrittäjälle suunnattua starttirahaa, joka voi auttaa yrittäjää pärjäämään taloudellisesti yritystoiminnan aloittamisvaiheessa. Starttiraha ei ole suuruudeltaan kovinkaan runsas, mutta siitä voi olla apua arjen pyörittämisessä siinä vaiheessa, kun tulot voivat olla epävakaat tai kun tuloja ei välttämättä ole vielä lainkaan, vaikka työpäivät olisivat pitkiäkin. Starttirahan saamisen lisäksi kannattaa selvittää, onko yritykselläsi mahdollisuus saada palkkatukea työntekijöiden palkkaamista varten. Palkkatuki voi auttaa työntekijöiden palkkaamisesta aiheutuvien kustannusten kattamisessa.

Hotelliyrittäjyys voi olla erityisen mielenkiintoinen yrittäjyyden ala – tosin se voi olla myös erityisen haastava ala, joka vaatii yrittäjältä tietynlaista monitaitoisuutta. Suomen upea Lappi tarjoaa monenlaisia yrittäjyysmahdollisuuksia, joista osaa onkin jo hyödynnetty, mutta monia mahdollisuuksia on vielä hyödyntämättäkin. Lapissa toimivat yrittäjät ovat osittain myös sitä mieltä, että joillekin alueille operoidaan liian vähän lentoja ja että useammat lentoreitit ja -vuorot voisivat auttaa alueen yrittäjiä saamaan entistäkin enemmän asiakkaita. Lapin valtteja ovat esimerkiksi hyvä ruoka, kaunis luonto ja rauha. Revontulet houkuttelevat paikalle runsaasti matkailijoita ulkomaita myöten. Erityiset revontulitalot ovat oivallinen esimerkki siitä, kuinka Lapissa on osattu hyödyntää tätä luonnon omaa, upeaa ilotulitusta, jonka taustaltakin löytyy mielenkiintoinen tarina pitkin lumihankia hyppivästä ja hännällään huiskivasta ketusta, revosta, joka tarun mukaan sai aikaan koko ilmiön.

Tulevaisuus

Yrittäjyys saattaa olla tulevaisuudessa nykyistäkin tärkeämpi ja suositumpi keino työllistää itse itsensä. Moni on sitä mieltä, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on murentumassa pienen pieniksi palasiksi ja etteivät suomalaiset enää tulevaisuudessa voi välttämättä luottaa samalla tavoin kuin vielä joitakin vuosia sitten siihen, että yhteiskunta pitää huolen heikoimmista jäsenistään tilanteessa kuin tilanteessa. Työttömyys tai sen uhka saattaa ajaa yhä useammat kokeilemaan elämää yrittäjänä – oman elämänsä herrana. Tällöin myöskin yritysneuvonnan ja yrittäjille tarjottavien palveluiden merkitys korostuu entisestään. Tällaisia palveluja onkin luultavasti entisestään kehitettävä, jotta ne vastaavat alati muuttuvia yrittäjien ja yritysten tarpeita.

Yrittäjyyden tukeminen on haaste, johon yhteiskuntamme tulee tulevaisuudessa vastata entistä vankemmin, jotta saadaan luotua uusia työpaikkoja sekä tuettua työllisyyttä. Kansanedustajat puhuvat kyllä yrittäjyyttä tukevin kauniin korulausein, mutta käytännön toimet jäävät usein valitettavan laihoiksi. Tähän pitäisikin saada aikaan muutos, jotta yrittäjyys olisi kotimaassamme aito ja houkutteleva vaihtoehto työllistää itse itsensä! Yrittäjäksi aikovan kannattaa ottaa asioista mahdollisimman hyvin selvää etukäteen ja laatia erilaiset liiketoimintaan liittyvät suunnitelmat mahdollisuuksien mukaan ammattilaisen avulla.