Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on kaiken a ja o aikoessasi ryhtyä yrittäjäksi. Suunnitelmassa sinun tulee pohtia omia osaamisessasi olevia heikkouksia sekä vahvuuksia. Samalla pohdit yrityksesi tarjoamien tuotteiden, palveluiden tai tavaroiden ominaisuuksia sekä pohdit mahdollisia asiakkaitasi sekä heidän toiveitaan. On tärkeää tiedostaa myös oman yrityksen kilpailijat sekä heidän tarjoamansa tuotteet sekä toimintatavat.

SWOT-analyysi, jota käytetään usein myös yritysneuvonnassa, on hyödyllinen väline pohtiessasi oman yrityksesi vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. SWOT-analyysi on siis analyysi, jonka avulla arvioidaan yrityksen mahdollisia vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia ja se on myös analyysi, joka auttaa uutta tai hieman kokeneempaakin yrittäjää esimerkiksi hahmottamaan, millaisia kilpailijoita tulevalla yrityksellä on ja millaisia valttikortteja sillä on taskussaan. SWOT-analyysin merkittävyyttä ja käyttökelpoisuutta ei kannatakaan aliarvioida eikä olekaan mikään ihme, että SWOT-analyysi on yleisesti käytetty yritystoiminnan apuväline – lähes kaikki yritystoiminnassa jollakin tavoin toimivat henkilöt tunnistavat välittömästä SWOT-analyysin nelikentän sellaisen nähdessään.
Tärkein osa-alue liiketoimintasuunnitelmassa on kuitenkin oman yrityksen toimintasuunnitelma. Tässä osassa mietitään tarkalla tavalla yrityksen toimintatapoja sekä toimipaikkaa. Samalla mietitään yrityksen toimitiloja, tuotantovälineitä sekä työvoimaa. Erilaisten mainosvälineiden läpikäyminen myynninedistämismielessä on myös tärkeä osa oman yrityksen toimintasuunnitelmaa. Nykyisin some-markkinoinnilla on yllättävän suuri merkitys ja kannattaakin pohtia, soveltuisivatko erilaiset sosiaalisen median kanavat myös oman yrityksen markkinoimiseen. On myös tärkeää selvittää yritykselle otettujen tai suunniteltujen vakuutusten riittävyys – mieti siis, ovatko vakuutukset oikeanlaiset suhteessa yrityksen toiminnassa esiintyviin riskeihin.

Liiketoimintasuunnitelmassa tarkastellaan myös yrityksen kirjanpidon järjestämistä sekä yrityksen taloudellista suunnittelua. Samalla on tärkeää kirjata ylös, miten suunnitelmien toteutumista aiotaan seurata.

Mistä apua liiketoimintasuunnitelman laatimiseen?

Joissakin tilanteissa saattaa tuntua, että liiketoimintasuunnitelman tekeminen ei onnistu yksin tai että sen tekeminen junnaa paikallaan. Tällaisessa tilanteessa saatat tarvita asiantuntijan apua. Mistä sitten apua on mahdollista saada? Tällaisessa tilanteessa kannattaa kääntyä yritysneuvontakeskuksen puoleen. Usein tällaisten keskusten sivuilta voi löytyä myös erilaisia ladattavia yrittäjyyteen liittyviä oppaita, joista voi olla runsaasti hyötyä omalla yrityspolullasi. Valmis liiketoimintasuunnitelman malli voi myös auttaa sinua aloittamaan oman liiketoimintasuunnitelmasi laatimisen. Sivuilta voi löytyä myös monia muita hyödyllisiä dokumenttimalleja, joista yrittäjä voi hyötyä monella tavalla.

Kuten edellisellä sivullamme jo mainittiinkin, niin yritysneuvonta ja erilaiset yrittäjyyskurssit voivat tarjota runsaasti apua yrittäjyyttä harkitsevalle henkilölle. Yritysneuvontaan ja kurssille osallistuminen voi olla erinomainen idea pohtiessasi oman yrityksen perustamista. Kursseja on tarjolla runsaasti erilaisten tahojen järjestäminä ja ne saattavat painottaa erilaisia asioita. Kurssien ja yritysneuvonnan lisäksi tarjolla on erilaisia infotilaisuuksia, jotka tarjoavat runsaasti tietoa sellaiselle henkilölle, joka aikoo perustaa oman yrityksen tai joka tarvitsee neuvoja omaan yritystoimintaansa liittyen.

Esimerkiksi oman yrityksen liiketoimintasuunnitelman tekeminen, yritystoiminnan aloittaminen, oman yrityksen kirjanpitoon liittyvät asiat, yritysverotukseen liittyvät kysymykset, lainsäädäntöön liittyvät kysymykset, oman yrityksen markkinointiin liittyvät haasteet, myyntiin liittyvät aiheet sekä yrityksen asiakaspalveluun liittyvät moninaiset kysymykset voivat olla aihealueita, joita käsitellään yrittäjille suunnatuilla kursseilla sekä infotilaisuuksissa. Edellä mainitut kysymykset eivät ole välttämättä kovin yksinkertaisia, minkä vuoksi onkin hyvä keskustella niistä asiantuntijoiden sekä muiden yrityksen perustamisesta haaveilevien henkilöiden kanssa. On hyvä saada myös ulkopuolisen näkemys omaan liiketoimintasuunnitelmaan, erityisesti, jos tämä ulkopuolinen on alan asiantuntija.
Kuten tämän sivun alussa jo todettiinkin, niin liiketoimintasuunnitelman laatiminen on kaiken a ja o aikoessasi ryhtyä yrittäjäksi – tämän vuoksi ei olekaan aivan sama mitä liiketoimintasuunnitelmaasi kirjaat, vaan suunnitelman laatimiseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Suunnitelmassa sinun tulee kuitenkin pohtia omia osaamisessasi olevia heikkouksia sekä vahvuuksia, yrityksesi tarjoamien tuotteiden, palveluiden tai tavaroiden ominaisuuksia, mahdollisia asiakkaitasi sekä heidän toiveitaan, yrityksen kilpailijoita sekä heidän tarjoamiaan tuotteita ja toimintatapoja – ja tämä ei olekaan mikään ihan pikkujuttu.